REQUIEM ZA PREDNIKE za sopran in baritone solo, mešani zbor in komorni orkester 2018


NEDE MI VEČ RASLA (ljudska/folksong) za zbor in orkester/for choir and orchestra 2014


IZ PRETEKLOSTI ZREMO V PRIHODNOST za zbor in komorni orkester/for choir and chamber orchestra 2014


RAZDVOM za tri zbore, soliste, pripovedovalca, orgle in komorni orkester/for three choirs, soloists, narrator, organ and chamber orchestra 2009


REQUIEM za tri zbore, soliste in orkester/for three choirs, soloists and orchestra 2003


NAGRAJENO DELO/AWARDED WORK

Kantata/Cantata STARA LJUBLJANA (Niko Grafenauer) za zbor in orkester/ for choir and orchestra 2009

Score:

http://www.dss.si/edicije/?action=showedition&mod=user&id=1432&lang=si

Posnetek:

https://soundcloud.com/tadeja-vulc/stara-ljubljana

Back to top